Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τα Σωματεία των Ελευθέρων Αλιέων Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού.Την Τρίτη 20/06/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Απόστολου και των σωματείων Ελεύθερων Αλιέων της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού.
Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν αλλαγές στο ΠΔ 40/2016 (ΦΕΚ Α αρ.61/2016) που προέκυπταν κατά την εφαρμογή του.
Τόσο σε αυτή όσο και σε παλαιότερη συνάντηση των αλιέων με τον Υπουργό παρούσα ήταν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Τριανταφύλλου.
Η κ. Τριανταφύλλου εξ αρχής στήριξε το κοινό αίτημα των αλιέων για αναγκαίες τροποποιήσεις στο νέο Π.Δ. σε σημεία, που καθιστούν έως και αδύνατη την αλιεία στην περιοχή με τον τρόπο, που μέχρι σήμερα εκτελούνταν.
Μέσα από μιαν ενδελεχή συζήτηση υπήρξαν σημεία προσέγγισης, που θα αποτυπωθούν σε τροπολογία, η οποία πρόκειται να κατατεθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από το Υπουργείο.
Η κ. Τριανταφύλλου τόνισε ότι " η ενίσχυση του κλάδου της αλιείας και ταυτόχρονα η διάσωση της παραδοσιακής αλιείας ως παραδοσιακό επάγγελμα είναι επίδικο για την περιοχή του Μεσολογγίου -Αιτωλικού - Οινιαδών, όπου εκτείνεται η μεγαλύτερη Λιμνοθάλασσα της χώρας και η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν καταστροφικές και αφαίρεσαν ζωτικό χώρο για τους αλιείς. Επομένως, υπάρχει αδήριτη ανάγκη για ορθολογική διαχείριση, για έλεγχο με στόχο την προστασία των Ιχθυοαποθεμάτων, την προστασία του θαυμαστού οικοσυστήματος της Λιμνοθάλασσας αλλά και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αλιέων".

Kατάθεση ερώτησης για την Διασύνδεση του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας με την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών Αιτωλ/νίας


Οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α του νομού Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος με την ερώτησή τους προς τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ρωτούν, τι πρόκειται να πράξει το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ενισχυθεί και να προβληθεί μέσω προγραμμάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Στόχος ολοένα και περισσότεροι τελειόφοιτοι Λυκείου να το συμπεριλαμβάνουν στις πρώτες προτιμήσεις τους.
Ακολουθεί η ερώτηση αναλυτικά:
Η ανάπτυξη του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών τα τελευταία χρόνια έχει οριοθετήσει ένα ισχυρό εξαγωγικό ατού για τη Χώρα. Ακόμη και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης ο τομέας της αλιείας αποτέλεσε και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας καθώς συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στο ΑΕΠ της Χώρας.
Όπως και σε άλλους νομούς έτσι και στην Αιτωλοακαρνανία δραστηριοποιούνται υδατοκαλλιεργητικές εταιρίες, με μονάδες εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ψαριών και ιχθυογεννητικούς σταθμούς, που απασχολούν αρκετούς άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους. Η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και γενικότερα της Δυτικής Ελλάδας, συγκεντρώνει σε ποσοστό περίπου το 50% των λιμνών και λιμνοθαλασσών της χώρας και παράγει περίπου 25% της ετήσιας Ελληνικής παραγωγής ψαριών από τις εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες.
Από το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Μεσολογγίου, άρχισαν να αποφοιτούν οι πρώτοι πτυχιούχοι του το έτος 1985. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει πτυχία περίπου 1200 φοιτητές και οι περισσότεροι έχουν στελεχώσει ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις αλιείας, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, ιχθυογεννητικούς σταθμούς, οστρακοτροφεία, μονάδες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και συνεταιριστικές οργανώσεις αλιείας. Στις περσινές βάσεις του έτους 2016 το εν λόγω τμήμα είχε ως βάση τα 6.070 μόρια, ενώ το 2015 τα 7.122 μόρια, και το 2014 τα 6.631 μόρια. Οι Προτιμήσεις των Υποψηφίων το έτος 2016 για το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών ήταν οι παρακάτω:
Σειρά Προτίμησης
Υποψήφιοι
1η Επιλογή
18
2η Επιλογή
13
3η Επιλογή
27

Επίσης, οι πρώτες προτιμήσεις υποψηφίων από το 2009 ως το 2016 για το τμήμα  Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών παρατίθενται στο παρακάτω πίνακα:

Έτος
Υποψήφιοι
2009
2
2010
20
2012
12
2013
61
2014
33
2015
17
2016
18
Τα στοιχεία αφορούν γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ(β), 90%, ημερήσια, γενική σειρά
Είναι απορίας άξιο, πως ένα τμήμα που έχει ως αντικείμενο σπουδών, την εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, που υποστηρίζουν έναν στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας όπως ο εξαγώγιμος κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής, δεν προτιμάται εδώ και χρόνια, από τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η διασύνδεση και η απορροφητικότητα των αποφοίτων του τμήματος, ως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, με τις υφιστάμενες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών του νομού Αιτωλοακαρνανίας πρέπει να είναι άμεση. Το αντίστοιχο τμήμα περιλαμβάνει εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα και ελκυστικό πρόγραμμα σπουδών με αντίστοιχη επαγγελματική αποκατάσταση, που χρήζει άμεση ενίσχυσης και προβολής από το Υπουργείο Παιδείας.


Επειδή,
ο κλάδος της αλιείας και συγκεκριμένα ο τομέας των ιχθυοκαλλιεργειών του νομού Αιτωλοακαρνανίας, αποτελεί έναν κρίσιμο τομέα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την επανεκκίνηση της οικονομίας της Χώρας,
Επειδή, στην ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιεργειών θα παίξει σημαντικό ρόλο η επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού
Επειδή, η διασύνδεση των αποφοίτων του τμήματος με τις μονάδες των ιχθυοκαλλιεργειών του νόμου συντελεί αφενός, στην ανάπτυξή τους και αφετέρου, στη μείωση της ανεργίας των τοπικών κοινωνιών
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
  1. Τι πρόκειται να πράξει το Υπουργείο Παιδείας ώστε να ενισχυθεί και να προβληθεί μέσω προγραμμάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Μεσολογγίου;
  2. Πως μπορεί να επιτευχθεί η διασύνδεση του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών με τις τοπικές μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, ώστε ολοένα και περισσότεροι τελειόφοιτοι Λυκείου να το συμπεριλάβουν στις πρώτες προτιμήσεις τους;
Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία
Βαρεμένος Γιώργος


Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

“…πρέπει να σταματήσει εδώ η δύση της Δύσης άρα στην Ευρώπη του σήμερα θα πρέπει πραγματικά να αντιτάξουμε μια άλλη Ευρώπη…”Ομιλία της βουλευτή στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Εθνικής Άμυνας και Μορφωτικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης «Ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη: Προκλήσεις και προοπτικές για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την οικονομική πολιτική».Στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Ευρωπαϊκών υποθέσεων, Εθνικής Άμυνας και Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής  με θέμα ημερήσιας διάταξης «Ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη: Προκλήσεις και προοπτικές για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την οικονομική πολιτική», τοποθετήθηκε η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Τριανταφύλλου.
Στην ομιλία της η βουλευτής τόνισε ,ότι οι προσδοκίες  και οι διακηρύξεις της Ε.Ε. δεν επαληθεύθηκαν, ενώ καυτηρίασε το γεγονός, πως για τις σημαντικές ευρωπαϊκές συνθήκες δε ρωτήθηκαν οι λαοί.
Επιπλέον επεσήμανε διαχρονικές παθογένειες, όπως τη μη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου αλλά και των Βαλκανίων και καταλόγισε στην Ε.Ε. συνευθύνη  στη δημιουργία της τρομοκρατίας και του προσφυγικού ζητήματος μέσω της συμμετοχής της σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Η κ. Τριανταφύλλου, όσον αφορά την οικονομική πολιτική, αναφέρθηκε σε ετεροβαρείς σχέσεις μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., με την Ελλάδα να αναγκάζεται, κατά το παρελθόν, σε ασύμφορο δανεισμό, εις βάρος των συμφερόντων  και της παραγωγής της.
Τέλος, σημείωσε την ανάγκη μιας διαφορετικής πορείας για την Ευρώπη, περισσότερο ελκυστικής για τους πολίτες, καθώς η σημερινή κατάσταση είναι αδιέξοδη.


Παρακολουθήστε όλη την ομιλία της στο βίντεο: https://youtu.be/UPGhyLJ29zU?t=303

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Ερώτηση στη βουλή για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Με ερώτησή τους προς την αρμόδια Υπουργό Τουρισμού, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου  και Γιώργος Βαρεμένος, ρωτούν, τι προτίθεται, να πράξει το Υπουργείο προκειμένου να ενισχύσει την προβολή του τουριστικού προϊόντος του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ώστε να αναπτυχθούν  πτυχές του εναλλακτικού τουρισμού και συγκεκριμένα  ο ιαματικός, ο φυσιολατρικός, ο πολιτιστικός  και  ο αγροτουρισμός. Τονίζεται ότι η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, όπως της Ολυμπίας και της Ιονίας Οδού, μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην αναβάθμιση του τουρισμού στην Αιτωλοακαρνανία.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», οι βραβεύσεις ακτών και μαρίνων. Με 486 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες. Ανάμεσα στις βραβευμένες ακτές βρίσκονται και τρεις του νομού Αιτωλοακαρνανίας, οι παραλίες Ψανή, Κρυονέρι και Κάτω Βασιλική που υπάγονται όλες στον Δήμο Ναυπακτίας.
Να σημειωθεί ότι φέτος η «Γαλάζια Σημαία», το πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα ποιότητας για ακτές, μαρίνες και σκάφη αειφόρου τουρισμού, συμπληρώνει 30 χρόνια εφαρμογής στον κόσμο και στην Ελλάδα. Ο θεσμός διαθέτει πολύ αυστηρά κριτήρια που κατανέμονται σε τέσσερις γενικές κατηγορίες: α) καθαριότητα θάλασσας και ακτής, β) οργάνωση, γ) ασφάλεια των επισκεπτών και δ) προστασία της φύσης, σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 
Οι μόλις τρεις «Γαλάζιες Σημαίες» σε παραλίες της Αιτωλοακαρνανίας επιβεβαιώνουν ότι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο θεσμός, ελάχιστα αξιοποιούνται από έναν νομό με πλούσιους φυσικούς πόρους. Η Αιτωλοακαρνανία διαθέτει τον Λούρο, τη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της χώρας με μήκος 16 - 17 χιλιομέτρων, η οποία προστατεύεται από το 1974 από τη Σύμβαση RAMSAR, γεγονός που πιστοποιεί τη μοναδικότητα και την αδιαμφισβήτητη αξία της ως βιοτόπου και χώρου οικολογικά ομοιότυπου με τον υγροβιότοπο του Μεσολογγίου. Το προηγούμενο δε έτος, το 2016, 58 ακτές του νομού περιλαμβάνονταν στην απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την καταλληλότητα θαλασσίων υδάτων και ακτών κολύμβησης.
Η Αιτωλοακαρνανία διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον, που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο ιαματικός, ο αθλητικός, ο αγροτουρισμός, και, κυρίως, στην ανάδειξη μιας ιδιαίτερης ταυτότητας του τόπου, γεγονός που θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη. Πρέπει να μας απασχολήσει η ανάπτυξη και η διατήρηση της δυναμικής του τουρισμού και όχι η συγκυριακή του αύξηση. Πρέπει να υλοποιηθούν μια σειρά από δράσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες, που θα ρυθμίζουν ή θα θεραπεύουν παθογένειες του παρελθόντος και θα αφορούν στον χωροταξικό σχεδιασμό, στην ενίσχυση υπαρχουσών τουριστικών δομών και υποδομών και στη δημιουργία νέων, στην τουριστική εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού υπάρχει μελέτη για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αναφορά και στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, με ημερομηνία Οκτώβριος 2003, δηλαδή πριν από σχεδόν δεκατέσσερα χρόνια…
Επειδή μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού ως εφαλτήριο για την έξοδο της χώρας από την κρίση,
Επειδή η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, όπως της Ολυμπίας και της Ιονίας Οδού, μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Αιτωλοακαρνανίας,
Επειδή στον εθνικό σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη έχει αρκετά χρόνια να συμπεριληφθεί ο νομός Αιτωλοακαρνανίας,
Επειδή οι πλούσιοι και πολύμορφοι φυσικοί πόροι του νομού, μεταξύ των οποίων και το σημαντικό παράκτιο ανάγλυφο, έχουν μείνει μέχρι τώρα σχεδόν αναξιοποίητοι,
Επειδή από την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη του τουρισμού αναμένεται ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και δημιουργία νέων, άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, 
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο προκειμένου να βοηθήσει την ενίσχυση, τον εμπλουτισμό και την προβολή του τουριστικού προϊόντος του νομού Αιτωλοακαρνανίας;
2. Με ποια μέτρα, ειδικότερα, προτίθεται να συμβάλει στην ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού, όπως ο ιαματικός, ο φυσιολατρικός, ο πολιτιστικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός;
3. Με ποια μέτρα θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις και υποδομές ώστε να αναβαθμιστούν ποιοτικά;
4. Υπάρχει μελέτη - σχεδιασμός για την τουριστική ανάδειξη των περιοχών ΝΑΤURA και περιβαλλοντικής προστασίας γενικότερα, όπως είναι ο Αμβρακικός Κόλπος, οι λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού, η Τριχωνίδα και οι άλλες λίμνες του νομού, οι δυτικές ακτές της Αιτωλοακαρνανίας;
Οι ερωτώντες βουλευτές 
Τριανταφύλλου Μαρία
Γιώργος Βαρεμένος
Το γραφείο τύπου

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Ερώτηση για τις καθυστερήσεις σε έργα συντήρησης στο ΔΑΚ της Ι.Π. Μεσολογγίου.Με ερώτησή τους προς την αρμόδια Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ , Μαρία Τριανταφύλλου ,Γιώργος Βαρεμένος και Γιώργος Πάντζας  ρωτούν, εάν ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου έχει υποβάλει σχετικές μελέτες προς το Υπουργείο καθώς και τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο, στο σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση των δυο μεγάλων διοργανώσεων , που θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γυμναστήριο του Δ.Α.Κ, ώστε οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις τους .
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μπάσκετ θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) της Ι.Π. Μεσολογγίου. Η πρώτη αφορά στη διεξαγωγή της τελικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, από 28 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2017, και η δεύτερη στο Τουρνουά Φιλίας, που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αγώνων μεταξύ των Εθνικών Ομάδων Παίδων Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Ελλάδας, από 30 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2017, και εντάσσεται στο επίσημο ημερολόγιο της FIBA. Οι δύο διοργανώσεις θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου, που βρίσκεται εντός του χώρου του Δ.Α.Κ. Μεσολογγίου.
Το Δ.Α.Κ. Μεσολογγίου παρέχει στους δημότες τη δυνατότητα ανάπτυξης του μαζικού αθλητισμού. Χρήση των εγκαταστάσεών του κάνουν δεκάδες δημότες όλων των ηλικιών, ασχολούμενοι με όλο το φάσμα των αθλητικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει ένα σύνολο αθλητικών εγκαταστάσεων, το οποίο με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και την απαραίτητη συντήρηση μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο για την ανάπτυξη ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
Στο κλειστό γυμναστήριο, όπου θα φιλοξενηθούν οι παραπάνω διοργανώσεις, δεν υπάρχουν φορητές μπασκέτες ολυμπιακού τύπου, λυόμενες, κατασκευασμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα με τα στάνταρ της FIBA. Εδώ και χρόνια οι ομάδες των τοπικών σωματείων χρησιμοποιούν τις κρεμαστές μπασκέτες, ηλικίας άνω των 30 ετών. Απουσιάζουν παντελώς τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, τα οποία όμως είναι αναγκαία, αφού χρόνος διεξαγωγής των δύο διοργανώσεων εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος είναι το φετινό καλοκαίρι. Πρέπει, επίσης, να ληφθεί μέριμνα για την ανανέωση των αποδυτηρίων. 
Με την ευκαιρία των παρεμβάσεων αυτών, ανανέωσης και αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός του χώρου του κλειστού γυμναστηρίου, είναι  αναγκαίο να υπάρξουν παρεμβάσεις και στους χώρους εκτός του γυμναστηρίου. Συγκεκριμένα, το κύριο γήπεδο ποδοσφαίρου που είναι στρωμένο με χορτοτάπητα, περικλείεται από στίβο ο οποίος είναι στρωμένος με κάρβουνο και βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, καθώς από την κατασκευή του έως σήμερα δεν έχει συντηρηθεί ποτέ. Το απόγευμα της Παρασκευής 19/02/2016 είχε επισκεφθεί το Δ.Α.Κ. ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και είχε την ευκαιρία να διαμορφώσει ιδίαν άποψη για τα χρόνια προβλήματά του. 
Πρόσφατα, η ομάδα γυναικών του τοπικού συλλόγου «Μεσολόγγι 2008» ανέβηκε στην Α΄ Εθνική Κατηγορία, φιλοξενείται ωστόσο από άλλο αγωνιστικό χώρο και όχι από το Δ.Α.Κ. Μεσολογγίου. Είναι απαραίτητη η συντήρηση τόσο του κύριου γηπέδου ποδοσφαίρου, όσο και του στίβου, και η στρώση του, πλέον, με το κατάλληλο υλικό, εν προκειμένω ταρτάν. Οι παρεμβάσεις αυτές θα καταστήσουν τα ανωτέρω τμήματα του Δ.Α.Κ. κατάλληλα και για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων.
Ας σημειωθεί ότι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δεν έχει ενταθεί την τελευταία πενταετία έργο που να αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ.Α.Κ. Μεσολογγίου.   
Επειδή τα οφέλη του αθλητισμού είναι γνωστά και πολλαπλά, τόσο στη φυσική όσο και στην ψυχοσυναισθηματική υγεία των ανθρώπων, αποτελώντας μια θετική δραστηριότητα από τη δύσκολη καθημερινότητα,
Επειδή, αντίθετα, η έλλειψη κατάλληλων και επαρκών αθλητικών εγκαταστάσεων μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του ενδιαφέροντος για ενασχόληση με τον αθλητισμό,
Επειδή οι επιτυχίες των τοπικών συλλόγων σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών δεν συμβαδίζουν με την κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν,
Επειδή η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και η γενικότερη ανάπτυξη του αθλητισμού συνιστούν, επιπλέον, σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του θεματικού (αθλητικού, εν προκειμένω) τουρισμού και στην προβολή των τοπικών κοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
Ερωτάται η  κ. Υπουργός:
1. Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου έχει υποβάλει μελέτες προς το Υπουργείο για την ανανέωση και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ.Α.Κ. Μεσολογγίου;
2. Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου έχει υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κλειστού γυμναστηρίου του Δ.Α.Κ. Μεσολογγίου, ώστε οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που έχει αναλάβει να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα;
3. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο, στο σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση των διοργανώσεων αυτών, ώστε οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις τους;
4. Με ποια άλλη διαδικασία θα μπορούσαν να ενταχθούν τα αναγκαία έργα στο πρόγραμμα επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αν ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου δεν έχει ήδη υποβάλει τις σχετικές μελέτες;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Τριανταφύλλου Μαρία
Βαρεμένος Γιώργος
Πάντζας Γιώργος
Το γραφείο τύπου.